...
Skip links

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 23. apríla 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše politiky a postupy týkajúce sa zbierania, používania a zverejňovania Vašich informácií, keď používate Službu, a informujú Vás o Vašich právach na ochranu súkromia a o tom, ako Vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zbieraním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. 

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých počiatočné písmeno je veľké, majú významy definované v nasledujúcich podmienkach. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Pre účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre Vás na prístup k našej Službe alebo k jej častiam.

 • Afiliát znamená entitu, ktorá kontroluje, je kontrolovaná alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, podielov na vlastnom imaní alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riadiacich orgánov.

 • Spoločnosť (označovaná ako „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „naša“ v tejto Zmluve) sa vzťahuje na Winfo.

 • Cookies sú malé súbory, ktoré sú umiestnené na Váš počítač, mobilné zariadenie alebo na akékoľvek iné zariadenie webovou stránkou, obsahujúce podrobnosti o Vašej histórii prehliadania na tejto webovej stránke medzi jej mnohými použitiami.

 • Krajina sa vzťahuje na: Slovensko

 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré môže pristupovať k Službe, ako je počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu.

 • Služba sa vzťahuje na Webovú stránku.

 • Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích strán alebo jednotlivcov zamestnaných Spoločnosťou na uľahčenie Služby, na poskytovanie Služby v mene Spoločnosti, na vykonávanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc Spoločnosti pri analýze využívania Služby.

 • Údaje o využívaní sa vzťahujú na údaje automaticky zbierané, či už generované používaním Služby alebo z infraštruktúry Služby samotnej (napríklad dĺžka návštevy stránky).

 • Webová stránka sa vzťahuje na Winfo, prístupnú z https://winfo.sk

 • Vy znamená jednotlivec pristupujúci alebo používajúci Službu, alebo spoločnosť, alebo iná právnická osoba, v mene ktorej takýto jednotlivec pristupuje alebo používa Službu, podľa príslušnosti.

Zbieranie a používanie Vašich osobných údajov

Druhy zbieraných údajov

Osobné údaje

Počas používania Našej Služby Vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobne identifikovateľné informácie, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie alebo identifikáciu Vás. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa

 • Meno a priezvisko

 • Telefónne číslo

 • Údaje o využívaní

Údaje o využívaní

Údaje o využívaní sa zbierajú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o využívaní môžu zahŕňať informácie, ako je Internetová protokolová adresa Vášho Zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum Vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zbierať určité informácie, vrátane, ale nie len, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečnej ID Vášho mobilného zariadenia, IP adresy Vášho mobilného zariadenia, Vášho mobilného operačného systému, typu mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečných identifikátorov zariadení a ďalších diagnostických údajov.

Môžeme tiež zbierať informácie, ktoré Váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia.

Technológie sledovania a Cookies

Používame Cookies a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity na Našej Službe a ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zbieranie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu Našej Služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Cookies alebo prehliadačové Cookies. Cookie je malý súbor umiestnený na Vašom Zariadení. Môžete nastaviť Váš prehliadač tak, aby odmietal všetky Cookies alebo aby indikoval, kedy sa Cookie odosiela. Avšak, ak neprijmete Cookies, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste nenastavili Váš prehliadač tak, aby odmietal Cookies, naša Služba môže používať Cookies.
 • Web majáky. Určité časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako web majáky (tiež označované ako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré umožňujú Spoločnosti napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail a pre ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie popularity určitej sekcie a overovanie integrity systému a servera).

Cookies môžu byť “Trvalé” alebo “Session” Cookies. Trvalé Cookies zostávajú na Vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď idete offline, zatiaľ čo Session Cookies sa odstránia, hneď ako zatvoríte Váš webový prehliadač. Dozvedieť sa viac o cookies na článku webovej stránky Free Privacy Policy.

Používame Session aj Trvalé Cookies na účely uvedené nižšie:

 • Nezávislé / Nevyhnutné Cookies

  Funkčné Cookies

  Typ: Trvalé Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tieto Cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše voľby, keď používate Webovú stránku, ako napríklad zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov alebo preferencie jazyka. Účelom týchto Cookies je poskytnúť Vám osobnejší zážitok a zabrániť potrebe opätovného zadávania Vašich preferencií pri každom použití Webovej stránky.

Pre viac informácií o cookies, ktoré používame, a Vašich možnostiach týkajúcich sa cookies, prosím, navštívte našu Politiku Cookies alebo sekciu o Cookies v našej Zásade ochrany osobných údajov.

Používanie Vašich Osobných Údajov

Spoločnosť môže používať Osobné Údaje na nasledujúce účely:

 • Na poskytovanie a udržiavanie našich Služieb, vrátane monitorovania využívania našich Služieb.

 • Na správu Vášho Účtu: na správu Vašej registrácie ako používateľa Služby. Osobné Údaje, ktoré poskytnete, Vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré sú Vám ako registrovanému používateľovi k dispozícii.

 • Na plnenie zmluvy: na vývoj, dodržiavanie a realizáciu kúpnej zmluvy pre produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s Nami prostredníctvom Služby.

 • Na kontaktovanie Vás: Na kontaktovanie Vás prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS, alebo iných ekvivalentných foriem elektronickej komunikácie, ako sú napríklad notifikácie push mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informačných komunikácií súvisiacich s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami, vrátane bezpečnostných aktualizácií, keď je to potrebné alebo rozumné pre ich implementáciu.

 • Na poskytovanie Vám noviniek, špeciálnych ponúk a všeobecných informácií o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo o ktoré ste sa už zaujímali, pokiaľ ste si nevybrali, že takéto informácie nechcete prijímať.

 • Na spracovanie Vašich požiadaviek: Na vybavenie a spracovanie Vašich požiadaviek k Nám.

 • Pre obchodné prevody: Vaše informácie môžeme použiť na hodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, predaja majetku, reštrukturalizácie, reorganizácie, rozpustenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako pokračujúci podnik alebo ako súčasť bankrotu, likvidácie alebo podobného konania, pri ktorom sú Osobné Údaje, ktoré o našich používateľoch Služby držíme, medzi prenášanými aktívami.

 • Na iné účely: Vaše informácie môžeme použiť na iné účely, ako je analýza dát, identifikácia trendov využívania, určovanie efektívnosti našich propagačných kampaní a na hodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb, marketingu a Vašich skúseností.

Vaše osobné informácie môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S Poskytovateľmi Služieb: Vaše osobné informácie môžeme zdieľať s Poskytovateľmi Služieb na monitorovanie a analýzu využívania našej Služby, na kontaktovanie Vás.
 • Pre obchodné prevody: Vaše osobné informácie môžeme zdieľať alebo previesť v súvislosti s, alebo počas rokovaní o akejkoľvek fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii všetkých alebo časti našeho podnikania inej spoločnosti.
 • S Pridruženými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme vyžadovať, aby tieto pridružené spoločnosti dodržiavali túto Zásadu ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú našu materskú spoločnosť a akékoľvek ďalšie dcérske spoločnosti, spoločné podniky alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s Nami.
 • S obchodnými partnermi: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme Vám ponúkli určité produkty, služby alebo propagácie.
 • S inými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak interagujete na verejných miestach s inými používateľmi, takéto informácie môžu byť viditeľné pre všetkých používateľov a môžu byť verejne distribuované mimo.
 • S Vašim súhlasom: Vaše osobné informácie môžeme zverejniť na akýkoľvek iný účel s Vašim súhlasom.

Uchovávanie Vašich Osobných Údajov

Spoločnosť bude uchovávať Vaše Osobné Údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely stanovené v tejto Zásade ochrany osobných údajov. Vaše Osobné Údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu nevyhnutnom na dodržanie našich právnych záväzkov (napríklad, ak sme povinní uchovávať Vaše údaje na dodržanie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a politík.

Spoločnosť bude tiež uchovávať Údaje o Využití na interné analytické účely. Údaje o Využití sú zvyčajne uchovávané po kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sú tieto údaje použité na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti Našej Služby, alebo sme právne povinní uchovávať tieto údaje po dlhšie časové obdobia.

Prenos Vašich Osobných Údajov

Vaše informácie, vrátane Osobných Údajov, sú spracovávané v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na iných miestach, kde sú strany zapojené do spracovania umiestnené. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenesené na — a udržiavané na — počítačoch umiestnených mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od tých vo Vašej jurisdikcii.

Váš súhlas s touto Zásadou ochrany osobných údajov nasledovaný Vaším predložením takýchto informácií predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky primerane nevyhnutné kroky na zabezpečenie toho, aby boli Vaše údaje spracovávané bezpečne a v súlade s touto Zásadou ochrany osobných údajov a žiadny prenos Vašich Osobných Údajov nebude prebiehať do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú na mieste primerané kontroly vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.

Vymazanie Vašich Osobných Údajov

Máte právo vymazať alebo požiadať nás, aby sme pomohli vymazať Osobné Údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili.

Naša Služba Vám môže poskytnúť možnosť vymazať určité informácie o Vás z rámca Služby.

Svoje informácie môžete kedykoľvek aktualizovať, upraviť alebo vymazať prihlásením sa na Váš Účet, ak ho máte, a navštívením sekcie nastavení účtu, ktorá Vám umožňuje spravovať Vaše osobné informácie. Môžete nás tiež kontaktovať s požiadavkou na prístup k, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek osobných informácií, ktoré ste nám poskytli.

Upozorňujeme však, že môžeme potrebovať uchovať určité informácie, keď máme právnu povinnosť alebo zákonný základ na to urobiť.

Zverejnenie Vašich Osobných Údajov

Obchodné Transakcie

Ak je spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja majetku, Vaše Osobné Údaje môžu byť prenesené. Budeme Vás informovať pred tým, ako budú Vaše Osobné Údaje prenesené a stanú sa predmetom inej Zásady ochrany osobných údajov.

Vynucovanie práva

Za určitých okolností môže byť spoločnosť povinná zverejniť Vaše Osobné Údaje, ak je to vyžadované zákonom alebo na základe platných žiadostí verejných orgánov (napr. súdu alebo vládnej agentúry).

Iné právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť Vaše Osobné Údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

 • Splnenie právnej povinnosti
 • Ochrana a obhajoba práv alebo majetku spoločnosti
 • Prevencia alebo vyšetrovanie možného nesprávneho konania v súvislosti so Službou
 • Ochrana osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť Vašich Osobných Údajov

Bezpečnosť Vašich Osobných Údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte, že žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania nie je 100% bezpečná. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných Údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Ochrana súkromia detí

Naša Služba sa nevzťahuje na nikoho mladšieho ako 13 rokov. Nezhromažďujeme vedome osobné údaje od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí, že Vaše dieťa nám poskytlo Osobné Údaje, prosím, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili Osobné Údaje od niekoho mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak potrebujeme spoliehať sa na súhlas ako na právny základ pre spracovanie Vašich informácií a Vaša krajina vyžaduje súhlas od rodiča, môžeme vyžadovať súhlas Vášho rodiča, skôr než začneme zhromažďovať a používať tieto informácie.

Odkazy na iné webové stránky

Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny tejto Zásady ochrany osobných údajov

Čas od času môžeme aktualizovať našu Zásadu ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať zverejnením novej Zásady ochrany osobných údajov na tejto stránke.

O zmene Vás budeme informovať e-mailom a/alebo výrazným oznámením na Našej Službe, ešte predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme dátum “Poslednej aktualizácie” na vrchu tejto Zásady ochrany osobných údajov.

Odporúčame Vám, aby ste túto Zásadu ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali kvôli akýmkoľvek zmenám. Zmeny tejto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Zásady ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.