Skip links

Podmienky používania

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE: 2. január 2024

Vitajte na Winfo!

Tieto podmienky používania vymedzujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky Winfo, nachádzajúcej sa na adrese winfo.sk. Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte s týmito podmienkami používania. Pokračujte v používaní winfo.sk len v prípade, že súhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Podmienky používania, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Upozornenie na zrieknutie sa zodpovednosti a všetky Dohody: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahujú na vás, osobu pristupujúcu na túto webovú stránku a dodržiavajúcu podmienky spoločnosti. „Spoločnosť“, „My“, „Náš“ a „Nás“ sa vzťahujú na našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „My“ sa vzťahujú na klienta aj na nás. Všetky podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a úvahu platby nevyhnutnej na uskutočnenie procesu našej pomoci klientovi najvhodnejším spôsobom za výslovným účelom splnenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb spoločnosti, v súlade so zákonom Slovenskej republiky. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom, množnom čísle, veľkých písmenách a/alebo on/ona alebo oni sa považuje za zamieňateľné a preto sa vzťahuje na to isté.

Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Prístupom na winfo.sk súhlasíte s používaním cookies v súlade s Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov Winfo.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa cookies na získanie podrobností o každej návšteve užívateľa. Aby sme vám poskytli prístup na webovú stránku a personalizovanú a responzívnu službu, potrebujeme si pamätať a ukladať informácie o tom, ako používate túto webovú stránku. To sa deje pomocou malých textových súborov nazývaných cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sťahujú sa do vášho počítača alebo iného zariadenia serverom tejto webovej stránky. Váš webový prehliadač potom tieto cookies posiela späť na túto webovú stránku pri každej ďalšej návšteve, aby ju mohla rozpoznať a zapamätať si veci ako vaše preferencie používateľov (návštevy, kliknutia, históriu aktivít). Viac podrobných informácií o cookies a o tom, ako fungujú, nájdete na http://www.aboutcookies.org.

Naša webová stránka používa cookies na umožnenie funkčnosti určitých oblastí a uľahčenie návštevy ľudí na našej webovej stránke. Niektorí naši partnerskí partneri v oblasti reklamy môžu tiež používať cookies (nevyhnutné cookies).

Táto stránka ponúka služby newsletterov alebo e-mailových odberov a cookies môžu byť použité na zapamätanie si, či ste už registrovaní, a či zobrazovať určité upozornenia, ktoré môžu byť platné len pre registrovaných/odregistrovaných používateľov. Keď odosielate údaje prostredníctvom formulára, ako sú tie, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo vo formulároch na komentáre, môžu byť nastavené cookies na zapamätanie si vašich údajov pre budúcu korešpondenciu (funkčné cookies).

Na tejto stránke tiež používame tlačidlá a/alebo pluginy sociálnych médií, ktoré vám umožňujú prepojiť sa so svojou sociálnou sieťou rôznymi spôsobmi. Aby to fungovalo, sociálne siete ako Facebook a LinkedIn nastavia cez našu stránku cookies, ktoré môžu byť použité na vylepšenie vášho profilu na príslušnej stránke alebo prispievajú k údajom, ktoré uchovávajú na rôzne účely uvedené v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov.

My alebo naši poskytovatelia služieb tiež používame analytické služby, aby sme pochopili, ako efektívne je náš obsah, aké záujmy majú naši používatelia a ako zlepšiť fungovanie tejto webovej stránky. Okrem toho používame webové majáky alebo sledovacie pixely na počítanie počtu návštevníkov a výkonnostné cookies na sledovanie, koľko jednotlivých používateľov pristupuje na túto webovú stránku a ako často. Tieto informácie sa používajú len na štatistické účely a nie je naším zámerom používať takéto informácie na osobnú identifikáciu akéhokoľvek používateľa.

Zhromaždené cookies sa používajú v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom na technické účely (funkčnosť webovej stránky) a uchovávajú sa 1 až 5 rokov v súlade s medzinárodnými normami NAI.

Prehliadače väčšiny počítačov, smartfónov a iných zariadení s prístupom na web sú zvyčajne nastavené tak, aby akceptovali cookies. Ak si prajete zmeniť svoje preferencie cookies pre túto webovú stránku alebo akékoľvek iné webové stránky, môžete to urobiť prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Funkcia „pomoc“ vášho prehliadača vám povie, ako to urobiť. Majte na pamäti, že vypnutie cookies ovplyvní funkčnosť tejto webovej stránky v oblastiach, kde sú cookies nevyhnutné pre fungovanie funkcií, a zvyčajne má za následok tiež vypnutie určitých funkcií a vlastností na tejto stránke. Preto odporúčame cookies nevypínať.

Licencia a autorské práva

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť a/alebo jej licencori vlastnia autorské práva na všetok materiál na winfo.sk. Táto webová stránka a jej obsah sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a ďalšími zákonmi Slovenskej republiky a/alebo zahraničných krajín. My a naši licencori si vyhradzujeme všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelene podľa týchto Podmienok používania.

Môžete pristupovať na túto webovú stránku na svoje vlastné osobné použitie podliehajúce obmedzeniam stanoveným v týchto podmienkach a podmienkach.

Nesmiete:

  • Znova publikovať materiál z winfo.sk;
  • Používať materiál z winfo.sk na komerčné účely;
  • Predávať, prenajímať alebo sublicencovať materiál z winfo.sk;
  • Reprodukovať, duplikovať, upravovať alebo kopírovať materiál z winfo.sk;
  • Redistribuovať obsah z winfo.sk.

Nesmiete používať meno “” alebo logo, buď samostatne alebo v kombinácii s inými slovami alebo dizajnovými prvkami. Žiadne z vyššie uvedených mien, značiek alebo log nemôžete používať v žiadnej tlačovej správe, reklame alebo inom propagačnom alebo marketingovom materiáli alebo médiách, či už vo forme písomnej, ústnej, elektronickej, vizuálnej alebo akejkoľvek iné, okrem prípadov, keď to je výslovne povolené písomne od .

Budete dodržiavať všetky platné zákony pri prístupe a používaní tejto webovej stránky.

Vaše súkromie

Uznávate, že môžeme používať vaše osobné údaje a údaje v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov zahrnutými tu týmto odkazom. Týmto súhlasíte s podmienkami našich Zásad ochrany osobných údajov vrátane akýchkoľvek povinností uložených na vás.

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požiadať vás, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú stránku. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na požiadanie. Taktiež si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a podmienky. Pripojením na našu webovú stránku súhlasíte, že budete dodržiavať a postupovať podľa týchto podmienok a podmienok.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej stránke nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať nás. Budeme zvažovať žiadosti o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní to urobiť alebo reagovať na vás priamo.

Vylúčenie záruk a obmedzenie zodpovednosti

Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej stránke sú správne, nezaručujeme ich úplnosť alebo presnosť; ani nesľubujeme, že webová stránka zostane dostupná alebo že materiál na webovej stránke bude aktuálny. Táto webová stránka (vrátane bez obmedzenia akéhokoľvek obsahu alebo inej časti) obsahuje len všeobecné informácie a prostredníctvom tejto webovej stránky neposkytujeme profesionálne rady alebo služby. Predtým, ako urobíte akékoľvek rozhodnutie alebo podniknete akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla ovplyvniť vaše financie alebo podnikanie, mali by ste sa poradiť s kvalifikovaným profesionálnym poradcom.

Táto webová stránka je poskytovaná taká, aká je, a neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky alebo vyhlásenia o nej. Bez obmedzenia vyššie uvedeného nezaručujeme, že táto webová stránka bude bezpečná, bez chýb, bez vírusov alebo škodlivého kódu, alebo že bude spĺňať akékoľvek konkrétne kritériá výkonnosti alebo kvality. Výslovne odmietame všetky implicitné záruky, vrátane bez obmedzenia záruk obchodovateľnosti, titulu, vhodnosti na konkrétny účel, nezávislosti, kompatibility, bezpečnosti a presnosti.

Vaše používanie tejto webovej stránky je na vaše vlastné riziko a vy prijímate plnú zodpovednosť a riziko straty vzniknutej z vašeho používania, vrátane bez obmedzenia s ohľadom na stratu služieb alebo údajov. Nebudeme zodpovední za žiadne priame, nepriame, špeciálne, náhodné, následné alebo trestné škody alebo akékoľvek iné škody akéhokoľvek druhu, či už v konaní zmluvy, zákona, deliktu (vrátane bez obmedzenia nedbanlivosti) alebo inak, súvisiace alebo vznikajúce z používania tejto webovej stránky, aj keď sme vedeli alebo sme mali vedieť o možnosti takýchto škôd.

Niektoré odkazy na tejto webovej stránke môžu viesť na webové stránky, zdroje alebo nástroje udržiavané tretími stranami, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Text na tejto stránke bol napísaný s pomocou Generátora podmienok používania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa takýchto webových stránok, zdrojov a nástrojov, a odkazy na takéto webové stránky, zdroje a nástroje by sa nemali považovať za schválenie ich alebo ich obsahu nami.

Vyššie uvedené vylúčenia zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú nielen na nás, ale aj na našich zamestnancov a subdodávateľov.

Vyššie uvedené vylúčenia zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti sú uplatniteľné v najväčšej možnej miere povolenej zákonom, či už v zmluvnom vzťahu, zákone, delikte (vrátane bez obmedzenia nedbanlivosti) alebo inak.

V najväčšej možnej miere povolenej príslušným právom vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky.

Pokým je webová stránka a informácie a služby na webovej stránke poskytované bezplatne, nebudeme zodpovední za žiadne straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu.

Táto webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie vášho webového zážitku.