...
Skip links

EMPIRE CON 10X

Empire Con 10X je podnikateľské a networkingové podujatie roka, ktoré vám ponúka jedinečnú príležitosť posunúť váš biznis, značku a sieť kontaktov na vyššiu úroveň. Nezmeškajte šancu vytvoriť si cenné spojenia a vzťahy.

01 Projekt

Webová stránka mala splniť predovšetkým nasledujúce požiadavky:

01 Postavenie na starom dizajne - zachovať pôvodné dizajnové prvky pre kontinuitu vzhľadu.

02 Multilignválna - podpora viacerých jazykových verzií, vrátane anglickej a slovenskej.

03 Individuálne informácie o prednášajúcich - poskytovať detailné profilové stránky pre každého rečníka.

04 Jasný a vždy viditeľný call to action - umiestnenie výzvy k akcii na strategické miesta na zvýšenie konverzií.

05 Newsletter - možnosť prihlásiť sa na pravidelné zasielanie noviniek a aktualizácií.

02 Dizajn a vývoj

Pri dizajne sme dbali predovšetkým na to aby "CTA" bolo veľmi jasne viditeľné počas celého prehliadania stránky.

03 Testovanie a spustenie

Po spustení stránky jediné čo bolo nutné pridať bolo presmerovanie na ticketportal po zakliknutí "CTA".

Ukážky

Nechajte to naprofíkov!

Nechajte si naceniť váš projekt online už dnes!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.