...
Skip links

Slovensko-Ukrajinský Business Club

Exkluzívny klub zameraný na spájanie ukrajinských a slovenských podnikateľov. Poskytuje členom rozsiahle výhody ako aj lukratívne možnosti investovania.

01 Projekt

Webová stránka mala splniť predovšetkým nasledujúce požiadavky:

01 Registračný formulár na manuálne spracovanie členov - keďže sa jedná o exkluzívny klub akákoľvek platobná automatizácia by bola nepotrebná.

02 Autentifikáciu pre členov umožňujúcu prístup k vnútornej stránke.

03 Interný kalendár prístupný výhradne pre členov na plánovanie budúcich stretnutí a výletov.

04 Luxusný vizuálny dizajn.
Jednoduché spravovanie obsahu webovej stránky.

05 Verejne dostupná galéria ako aj prezentácia eventov.

06 Ukrajinskú a Slovenskú verziu stránky

02 Dizajn a vývoj

Dizajn stránky sme prispôsobili farbám, ktoré boli dominantné na logu, konkrétne zlatej a čiernej.

Logo sme redizajnovali s využitím kriviek a tiež sme pripravili nové vizitky.

Rozhodli sme sa pre hranatejší dizajn, pretože to odráža moderný a profesionálny charakter našej značky. Hranaté línie poskytujú vizuálne čistý a organizovaný dojem, čo zvyšuje celkovú estetickú atraktivitu webovej stránky a zlepšuje používateľskú skúsenosť. Tento štýl tiež zabezpečuje, že dizajn je v súlade s najnovšími trendmi v oblasti webdesignu a pomáha zvýrazniť dôležité prvky stránky, čím zjednodušuje navigáciu pre užívateľov.

03 Testovanie a spustenie

Po zaučení a spustení webovej stránky sme ďalej zoptimalizovali jej načítanie, čím sme dosiahli zvýšenie rýchlosti. Zároveň sme sa zamerali na zlepšenie viditeľnosti klubu na Google pod kľúčovým slovom "SUBC". Navyše, bola pridaná nová sekcia pre logá spoločností, s ktorými SUBC spolupracuje.

Ukážky

Nechajte to naprofíkov!

Nechajte si naceniť váš projekt online už dnes!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.