...
Skip links

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 2 máj 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Winfo.SK s. r. o. S.R.O.
Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť
Rača, 831 06
Slovensko
E -mail: info@winfo.sk
Telefónne číslo: +4210233331076
IČ DPH: SK2122166046

Právny zástupca (zástupcovia) Winfo.SK s. r. o. S.R.O.:

Hugo Hronec

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register pod licenciou alebo registračným číslom:

56020279

1.2 V súlade s nariadením o online riešení spotrebiteľských sporov (nariadenie o RSO):

Radi by sme vás informovali o možnosti spotrebiteľov podávať sťažnosti na platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online, ktorú nájdete na nasledujúcej adrese URL: ec.europa.eu/odr

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.