Skip links
Responzívny Web

Ako Vytvoriť Responzívny Web Dizajn v Roku 2024

Responzívny web dizajn je dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Viac ako 50% návštevníkov webových stránok tvoria užívatelia mobilných zariadení. Preto je nevyhnutné, aby sa vaša webová stránka dokázala prispôsobiť rôznym veľkostiam obrazoviek. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vytvoriť úspešný responzívny web dizajn v roku 2024.

Čo je Responzívny Web Dizajn?

Responzívny web dizajn

Responzívny web dizajn sa zakladá na flexibilite a fluidite. V praxi to znamená, že obsah a rozloženie web stránky sa dokáže prispôsobiť rôznym veľkostiam a orientáciam obrazoviek. Cieľom je zabezpečiť, aby sa obsah web stránky zobrazoval čitateľne a v plnom rozsahu bez ohľadu na to, aké zariadenie používate. Výsledkom responzívneho web dizajnu je lepšia užívatelská skúsenosť (UX) a vyššie umiestenie vo vyhľadávačoch. Ak sa chcete dozvedieť viac o web dizajne, odporúčame vám prečítať si tohto kompletného sprievodcu pre začiatočníkov.

Základné Pojmy

Responzívny Web Dizajn

Flexibilný Grid je základným prvkom tvorby responzívneho web dizajnu. Je to štruktúra, podľa ktorej je web stránka rozdelená do jednotlivých časti. Často sa využíva 12-stĺpcový mriežkový systém. To znamená, že layout webovej stránky je rozdelený do 12 častí, pričom jednotlivé časti nemusia byť úplne rovnomerné. Flexibilné obrázky sú obrázky nastavené tak, aby sa dokázali prispôsobiť rôznym veľkostiam obrazoviek pri zachovaní maximálnej kvality. Použitie relačných operátorov alebo vhodne nastaveného CSS umožní obrázkom flexibilne sa prispôsobiť. Media Queries je kľúčovým nástrojom pri tvorbe responzívneho web dizajnu. Media Queries je CSS3 modul ktorý umožňuje adaptívne vykresľovanie webových stránok podľa rôznych činiteľov, ako napríklad rozlíšenie obrazovky alebo jej veľkosť.

Responzívny Web Dizajn

Testovanie

Testovanie je dôležitou súčasťou tvorby responzívneho web dizajnu. Existuje množstvo online nástrojov, ktoré vám pomôžu simulovať rozličné veľkosti obrazoviek a overiť tak responzivitu vašej webovej stránky.

Nástroje na kontrolu responzivity

Responzívny Web Dizajn

Google Chrome Developer Tools

Tento bezplatný nástroj poskytuje možnosť simulovať rôzne veľkosti obrazoviek priamo v prehliadači Google Chrome.

Responsive Design Checker

Navštívte webovú stránku responsive design checker a zadajte URL adresu vášho webu. Nástroj zobrazí náhľad vašej web stránky na zariadení, ktoré zvolíte.

BrowserStack

BrowserStack je platená služba, ktorá umožňuje testovať responzivitu web stránky na rôznych prehliadačoch, operačných systémoch a zariadeniach.

Sledovanie Trendov

Responzívny web dizajn sa neustále vyvíja. Preto je dôležité pravidelne sledovať najnovšie trendy či technologické inovácie a prispôsobovať responzívny web dizajn podľa aktuálnych potrieb návštevníkov. Na sledovanie aktivity návštevníkov existujú rôzne analytické nástroje, ktoré vám pomôžu získať podrobnejšiu predstavu o ich potrebách.

Analytické Nástroje

Google Analytics je bezplatný nástroj od spoločnosti Google. Poskytuje detailné štatistiky o návštevnosti vašej webovej stránky, vrátane počtu návštev a priemerne stráveného času. Pomôže vám identifikovať najobľúbenejšie stránky vašej webovej stránky, zdroje návštevnosti a demografické údaje návštevníkov. Hotjar umožňuje sledovať správanie návštevníkov webovej stránky pomocou teplotných máp a záznamov o návštevách. Taktiež pomáha identifikovať miesta na webovej stránke, kde návštevníci strácajú záujem, čo mnohí ocenia.

Časté Otázky

Užívateľská skúsenosť je celkový dojem, ktorý webová stránka zanechá návštevníkovi pri interakcii. 

Cieľom každej webovej stránky je zabezpečiť, aby mal každý užívateľ príjemnú užívatelskú skúsenosť. 

Flexibilný Grid je štruktúra, podľa ktorej sa web stránka delí na menšie časti.

Často sa používa 12-stĺpcový flexibilný grid. To znamená, že stránka je rozložená na 12 nerovnomerných častí.

1. Otvorte Developer Tools stlačením klávesov Ctrl + Shift + I

2. Zvoľte možnosť "Toggle Device Toolbar" - ikonu nájdete zobrazenú ako malý mobilný telefón v hornej časti obrazovky

3. Hotovo!

Získať prístup ku google analytics je skutočne jednoduché. Stačí zadať do vyhľadávača “google analytics” a zvoliť príslušnu možnosť alebo sa dostať priamo na webovú stránku google analytics kliknutím na tento odkaz.

Neodpovedali sme na vašu otázku? Napíšte nám na mailovú adresu support@winfo.sk.

Zanechajte komentár

Táto webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie vášho webového zážitku.